Jak zapłacisz za rachunek?

Podajesz rachunek sprzedawcy w sklepie

Sprzedawca skanuje kod kreskowy umieszczony na blankiecie rachunku

Dane z rachunku zostają błyskawicznie odczytane

Opłacasz kwotę rachunku powiększoną o aktualną prowizję

Otrzymujesz dowód wpłaty – wydruk z terminala potwierdzający wpłatę, który należy zachować

Scroll to Top