Ubezpieczenie majątkowe to rodzaj ubezpieczeń, które ma na celu ochronę przed stratami finansowymi związanymi z uszkodzeniem lub utratą fizycznych aktywów materialnych, takich jak nieruchomości, pojazdy, sprzęt domowy czy mienie prywatne.

Ubezpieczenia komunikacyjne to rodzaj polis związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów. Ubezpieczenia obowiązkowe chronią Cię od odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody. Dobrowolne – pomagają lepiej zabezpieczać Twój samochód np. od zdarzeń losowych czy następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia terminowego, które zapewnia wypłatę zgromadzonych przez lata środków na koniec trwania umowy. Jeśli wcześniej dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub śmierci – świadczenie zostaje wypłacone bliskim ubezpieczonego.

Scroll to Top